مهمترین فعالیت های شرکت چناران چوب

پروژه های دکوراسیون داخلی

اجاره ماشین آلات راه و ساختمان

ارائه خدمات مشاوره ای

طراحی نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی چوبی در شمال کشور

اجرای پروژه های راه سازی

ارائه خدمات پیمانکاری در پروژه های بزرگ

ارائه خدمات مشاوره در زمینه اجرا

اجرای پروژه های راه سازی

طراحی نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی

مرتضی عصاریان

مدیر عامل

رضا منفرد

مدیر پروژه

احمد قنبری

مدیر منابع انسانی

مهراد نوری

مدیر پروژه

رضا تقوی

مدیر پروژه

معصومه کامکار

روابط عمومی

افسانه رازقی

مدیر مالی
((موفقیت حاصل گزینش های صحیح در زندگیست ))